ZNANJE ZA NAŠ

 •  RAZVOJ
 • U PROIZVODNJU
 • E UGOSTITELJSTVO
 • U POLJOPRIVREDU

Novosti

 • Objavljeno
  20. svibnja 2020.

  PRIJAVA ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

  Upis studenata na studijske programe Istarskog veleučilišta - Università Istriana di scienze applicate za ak. god. 2020./2021. provodit će se putem:
  • središnjeg prijavnog ureda NISpVU, prijava putem mrežne stranice www.postani-student.hr, polaganjem državne mature i plasmana na rang listi za upise
  • razredbenog postupka
  Više informacija na linku

 • Objavljeno
  19. svibnja 2020.

  OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU – Miško Macolić Tomičić

  Miško Macolić Tomičić održat će nastupno predavanje za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za zananstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, dana:
                                                26.05.2020. (utorak) u 17:00
                            Tema nastupnog predavanja je: „SEO optimizacija“

  Pristupnik će nastupno predavanje održati u sklopu online nastave putem platforme za udaljeni pristup ZOOM Video Communications, ispred studenata 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Kreativni menadžment u procesima, nastavnika i Stručnog povjerenstva.

 • Objavljeno
  19. svibnja 2020.

  OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU – dr.sc. Neven Munjas

  Dr.sc. Neven Munjas održat će nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, dana:
                                                  29.05.2020. (petak) u 16:15
                            Tema nastupnog predavanja je: „Zakovični spojevi“

  Pristupnik će nastupno predavanje održati u sklopu online nastave putem platforme za udaljeni pristup Cisco Webex, ispred studenata 1. godine Preddiplomskog stručnog studija Mehatronike, nastavnika i Stručnog povjerenstva.

 • Objavljeno
  7. svibnja 2020.

  NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

  Upis studenata na studijske programe Istarskog veleučilišta - Università Istriana di scienze applicate za ak. god. 2020./2021. provodit će se putem:
  • središnjeg prijavnog ureda NISpVU, prijava putem mrežne stranice www.postani-student.hr, polaganjem državne mature i plasmana na rang listi za upise
  razredbenog postupka
  Više informacija klikom na naslov obavijesti

__________________________________________________________________________________

28. travanj 2020.

Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao prijavitelj i nositelj projekta i Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču kao partner, zajedno u novi projekt WildBioAdapt - divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama

 

Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike Istarskom veleučilištu – Università Istriana di scienze applicate dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.923.425,05 kuna što predstavlja najveći mogući iznos sufinanciranja prihvatljivih troškova i čini 84,9999% prihvatljivih troškova cjelokupnog projekta. Ukupna vrijednost projekta je 3.439.323,60 kuna.


Sredstva za sufinanciranje projekta WildBioAdapt - divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama, osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za trogodišnji period (2020., 2021. i 2022. godinu) u okviru Ministarstva zaštite okoliša i energetike, aktivnost K784022 Operativni program Konkurentnost i kohezija, Izvor 563 za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


Projektni prijedlog istražuje mjere prilagodbe klimatskim promjenama triju sektora: poljoprivreda, prirodni ekosustavi i bioraznolikost te turizam. Osnova očuvanja bioraznolikosti i socio-ekonomskih obilježja prostora su lokalno dostupne divlje biljne vrste te mjere održivog razvoja poljoprivrede i turizma na području jadranske regije. Dionici triju sektora biti će i korisnici rezultata kroz iskoristivost divljih biljnih vrsta u poljoprivrednoj proizvodnji, očuvanje ekosustava, obogaćivanje turističke gastro ponude te mjere prilagodbe poslovanja turističkog sektora. Ciljevi projekta WildBioAdapt - divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama će, se ostvariti putem interdisciplinarnih istraživanja o nutritivnom i agronomskom potencijalu odabranih vrsta te jačanju svijesti o klimatskim promjenama kod šire javnosti.

__________________________________________________________________________________

 

VAŽNA OBAVIJEST

S obzirom na epidemiološku situaciju i preporuku Ministarstva znanosti visokim učilištima vezanu za organizaciju obrazovnog procesa na daljinu, od petka 13.ožujka 2020. i nadalje, nastava na Istarskom Veleučilištu - Università Istriana di scienze applicate izvoditi će se na daljinu putem sustava za udaljeno učenje - Merlin (https://moodle.srce.hr/2019-2020/)

 • Pristup sustavu Merlin osiguran je putem AAI@EduHr računa. Preduvjet pristupa je da svi nastavnici, studenti i zaposlenici Istarskog Veleučilišta posjeduju valjanje elektroničke identitete s funkcionalnom lozinkom.
 • Valjanost identiteta moguće je provjeriti na sljedećoj poveznici: https://moj.aaiedu.hr/
 • Svi koji nemaju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr ili su podaci neispravni, upućuju se na studentsku službu tj. referadu: https://www.iv.hr/kontakti/

Na razini Istarskog veleučilišta - Università Istriana di scienze applicate postoji jedinstveno virtualno okruženje za komunikaciju i kolaboraciju "Zbornica" (nastavnici-zaposlenici) i "Referada" (nastavnici, studenti), unutar sustava Merlin, čime se osigurava učinkovita komunikacija i suradnja s navedenim skupinama.

Nastavnici su već osposobljeni za uporabu sustava Merlin. Dodatno, priručnici, kratke upute i animacije vezane za sustav, dostupne su na sljedećoj poveznici: priručnici, kratke upute i animacije CEU Srca (https://www.srce.unizg.hr/sustavi-za-ucenje-na-daljinu/merlin/prirucnici-i-animacije).

Komunikacijski kanali vezani uz upravljanje i odlučivanje su službenom email adresom kao i putem virtualne Zbornice i Referade na sustavu Merlin.

Obrazovni proces Istarskog Veleučilišta - Università Istriana di scienze applicate pri radu na daljinu podrazumijeva učestalu komunikaciju nastavnika i studenata, interaktivne aktivnosti i resurse, evaluaciju znanja kao i soba za webinare na razini kolegija unutar sustava za udaljeno učenje Merlin.

Molimo sve nastavnike, studente, stručne službe Istarskog veleučilišta kao i vanjske suradnike da prate obavijesti i koriste raspoložive resurse radi zdravstvene sigurnosti te kako bi smanjili rizik daljnjeg širenja zaraze koronavirusom.

 

Prednosti Istarskog veleučilišta – Università Istriana di scienze applicate

Individualizirani pristup:

rad u malim grupama i individualizirani pristup studentima

Inovativne metode:

nove inovativne i suvremene metode u procesu poučavanja

Primjenjiva znanja i vještine:

usmjerenost prema praktičnim znanjima i vještinama

Naši studiji

Politehnika

Preddiplomski stručni studij

Više informacija

Mehatronika

Preddiplomski stručni studij

Više informacija

Kreativni menadžment u procesima

Specijalistički diplomski studij

Više informacija

Naši partneri