Kontakti

Istarsko Veleučilište – Università Istriana di scenze applicate

Adresa: Riva 4 i 6,
52100 Pula, Republika Hrvatska
Telefon: +385 (0)52 381-412
Telefaks: +385 (0)52 381-412
web: www.iv.hr/obrazovanje-i-znanost/studentska-sluzba/

Opći podaci
OIB: 79550001298
PDV identifikacijski broj: HR79550001298
Žiro-račun: OTP banka d.d. IBAN: HR4724070001118015096

Studentska služba
Telefon: +385 (0)52 381-410

Ured dekana: Rozalija Javoran dekanat@iv.hr

Tajnik Veleučilišta – Ivan Beletić Tatić, mag.iur.  ibtatic@iv.hr

Studentska referada – Vladimir Gnip mag.oec. vgnip@iv.hr

Erasmus+ koordinator – Viktor Vojnić, pred. vvojnic@iv.hr i international@iv.hr

CARNET koordinator – Marko Turk, pred. marko.turk@iv.hr