Arhiva novosti

 • Objavljeno
  4. lipnja 2020.

  POZIV STUDENTIMA MEHATRONIKE

  Dana 08.06.2020. godine u 19:15h održat će se gostujuće predavanje na temu "Automatizacija električne distribucijske mreže i SCADA sustavi" u okviru projekta „Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a.
  Predavanje će održati Matej Kolarik, mag. ing. el. iz tvrtke HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. putem Zoom platforme.
  Podaci za pristup predavanju su:
  Meeting ID za pristup sastanku je: 790 0487 0613, a lozinka je 8fxH7h
  link

 • Objavljeno
  20. svibnja 2020.

  PRIJAVA ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

  Upis studenata na studijske programe Istarskog veleučilišta - Università Istriana di scienze applicate za ak. god. 2020./2021. provodit će se putem:
  • središnjeg prijavnog ureda NISpVU, prijava putem mrežne stranice www.postani-student.hr, polaganjem državne mature i plasmana na rang listi za upise
  • razredbenog postupka
  Više informacija na linku

 • Objavljeno
  19. svibnja 2020.

  OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU – Miško Macolić Tomičić

  Miško Macolić Tomičić održat će nastupno predavanje za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za zananstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, dana:
                                                26.05.2020. (utorak) u 17:00
                            Tema nastupnog predavanja je: „SEO optimizacija“

  Pristupnik će nastupno predavanje održati u sklopu online nastave putem platforme za udaljeni pristup ZOOM Video Communications, ispred studenata 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Kreativni menadžment u procesima, nastavnika i Stručnog povjerenstva.

 • Objavljeno
  19. svibnja 2020.

  OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU – dr.sc. Neven Munjas

  Dr.sc. Neven Munjas održat će nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, dana:
                                                  29.05.2020. (petak) u 16:15
                            Tema nastupnog predavanja je: „Zakovični spojevi“

  Pristupnik će nastupno predavanje održati u sklopu online nastave putem platforme za udaljeni pristup Cisco Webex, ispred studenata 1. godine Preddiplomskog stručnog studija Mehatronike, nastavnika i Stručnog povjerenstva.

 • Objavljeno
  7. svibnja 2020.

  NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

  Upis studenata na studijske programe Istarskog veleučilišta - Università Istriana di scienze applicate za ak. god. 2020./2021. provodit će se putem:
  • središnjeg prijavnog ureda NISpVU, prijava putem mrežne stranice www.postani-student.hr, polaganjem državne mature i plasmana na rang listi za upise
  razredbenog postupka
  Više informacija klikom na naslov obavijesti

Kategorije