ODRŽAN PRVI STEERING COMEETTEE (SC) SASTANAK PROJEKTA HATCH

ODRŽAN PRVI STEERING COMEETTEE (SC) SASTANAK PROJEKTA HATCH

Dana 21. lipnja 2022. godine održan je prvi Steering Comeetee (SC) sastanak projekta HATCH, programa INTERREG V-A CBC HR-IT 2014-2020 organiziran od strane vodećeg partnera Sveučilišta u Udinama (IT). Projekt akronima HATCH, a punog naziva “Hadriaticum DATA HUB....
KONFERENCIJA MATRIB 2022

KONFERENCIJA MATRIB 2022

Od 29. lipnja do 2. srpnja djelatnici Istarskog veleučilišta sudjelovali su na 22. međunarodnoj konferenciji za materijale, tribologiju i recikliranje MATRIB 2022 u Organizaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Djelatnici su na konferenciji...
Skip to content