OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU – Ivan Lorencin

OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU – Ivan Lorencin

Dr. sc. Ivan Lorencin, mag. ing. el. održat će nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto predavača za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, dana: 23.03.2023. u 17,00h u dvorani 2 – Riva 4 Tema nastupnog predavanja...
Erasmus+ info dan Istarskog veleučilišta 2023

Erasmus+ info dan Istarskog veleučilišta 2023

Pozivamo studentice i studente Istarskog veleučilišta da nam se pridruže na Erasmus+ info danu IV-a 2023 i saznaju više o mogućnostima za mobilnost studenata kroz program Erasmus+. Erasmus+ info dan će se održati u utorak, 21. ožujka 2023. u 18,00 sati u Dvorani 3 –...
OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU – Ivan Lorencin

OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

David Košara, mag. oec. održat će nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na Istarskom veleučilištu, predavaonica Dvorana 2, dana:  20. ožujka 2023. (ponedjeljak) u 17:00 sati...