Rang liste ljetni upisni rok

Rang liste ljetni upisni rok

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa  dobiti će na mail datum i satnicu kada trebaju doći na upis. PRIJEDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ Prilikom upisa pristupnici su obvezni  priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku: svjedodžbu o završnom ispitu...