Specijalistički diplomski studij: Kreativni menadžment u procesima

Kreativan si i želiš upravljati poslovnim procesima?

Studij Kreativni menadžment u procesima osposobljava stručnjake spremne na proaktivno djelovanje kao odgovor na suvremene poslovne izazove. Studij se temelji na znanju i vještinama iz područja menadžmenta, poduzetništva, organizacije i informatike.


Po završetku studija, stručni specijalisti kreativnog menadžmenta sposobni su upravljati na visokoj organizacijskoj razini poslovanja. Stečene vještine iz raznih područja omogućuju razvoj stručnjaka koji će svojim znanjem dati značajan doprinos uspjehu tvrtkama na domaćem i inozemnom tržištu. Stručni specijalisti kreativnog menadžmenta koriste stečena znanja i vještine kako bi analizirali, upravljali, optimizirali i automatizirali poslovne procese.

Studij Kreativni menadžment u procesima idealan je nastavak obrazovanja za svakoga željna razvoja socijalnih vještina i tehnika neophodnih suvremenim rukovoditeljima.

Prednosti studijskog programa:

 • individualizirani rad u malim grupama omogućuje studentima lakše usvajanje i primjenu znanja na konkretnim primjerima iz prakse
 • suvremeno osmišljen društveni studij razrađenog nastavnog programa osposobljava stručnjake prema potrebama svakodnevnog poslovnog okruženja
 • suvremena interdisciplinarna znanja i vještine stečene tijekom studija primjenjivi su na gotovo svim rukovodećim poslovnim razinama. 

Primjenom kreativnih metoda i tehnika za efikasno upravljanje procesima, stručni specijalisti kreativnog menadžmenta poboljšavaju poslovne rezultate te stvaraju nove vrijednosti za sebe kao pojedince, ali i za poslodavce i društvo.

Uvjeti upisa

 

Ishodi nastavnog programa

 • kritički prosuditi učinke implementacije generiranih ideja na poslovanje
 • vrednovati ključne značajke digitalnog poslovanja
 • primijeniti metode znanstveno istraživačkog rada i oblikovati koncept diplomskog rada
 • analizirati uspješnost timskog načina rada u skladu s razvojnim karakteristikama tima
 • kritički prosuditi učinke implementacije projekta
 • vrednovati mogućnosti za primjenu marketinških strategija u danim uvjetima
 • odrediti i kritički analizirati temeljne pretpostavke komunikacijske kompetencije u poslovnom okruženju
 • optimizirati poslovni proces primjenom suvremenih metoda i alata
 • prosuditi isplativost poslovne investicije i realno vrijeme za povrat ulaganja, te implikacije za poslovni subjekt
 • vrednovati investicije u ljudske resurse kroz koncept stvaranja nove vrijednosti
 • kritički prosuditi značaj implementacije poduzetničkih strategija u okviru raspoloživih resursa
 • vrednovati značaj računovodstvenih pokazatelja u strateškom planiranju
 • procijeniti utjecaj  društveno odgovornog poslovanja na gospodarstvo i održivi razvoj
 • analizirati i usporediti utjecaj pojedinih osobina kulture društva na funkcioniranje suvremenog menadžmenta

 

Trajanje: 2 godine
Stručni naziv: Stručni specijalist kreativnog menadžmenta
Bodovi:  120 ECTS
Područja obrazovanja: menadžment, organizacija, poduzetništvo

 

 

Nastavni plan specijalističkog diplomskog studija "Kreativni menadžment u procesima" 

Naziv kolegija (predmeta) ECTS

1. semestar

 
Kreativni menadžment 8
Digitalno poslovanje 8
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada 6
Timski rad i praktikum 1 4
Izborni kolegij 1 4

Izborni kolegiji

 
Poslovno komuniciranje na engleskom jeziku 4
Poslovno komuniciranje na talijanskom jeziku 4

2. semestar

 
Projektni menadžment 8
Marketing menadžment 8
Komunikacijske vještine 6
Timski rad i praktikum 2 4
Izborni kolegij 2 4

Izborni kolegiji

 
Računalne vještine 4
Poslovni informacijski sustavi 4

 

Naziv kolegija (predmeta) ECTS

3. semestar

 
Procesni menadžment 8
Financijski menadžment 8
Upravljanje ljudskim resursima 6
Timski rad i praktikum 3 4
Izborni kolegij 3 4

Izborni kolegiji

 
Digitalni marketing 4
Upravljanje promjenama 4

4. semestar

 
Poduzetništvo 6
Strateško računovodstvo 4
Društveno odgovorno poslovanje 4
Interkulturalni aspekti menadžmenta 4
Diplomski rad 12