Preddiplomski stručni studij: Mehatronika

Preddiplomski stručni studij Mehatronika objedinjuje temeljna znanja strojarstva, elektrotehnike, računalstva i robotike te je primjenjiv i tražen u svim granama gospodarstva. Sadržaji studija usmjereni su na nove tehnologije. U suvremenom svijetu stručnjaci mehatronike važan su dio za konkurentnog poslovanja. Mehatronika je vrlo važan dio STEM (engl. science, technology, engineering and mathematics) područja.

Stručni prvostupnici inženjeri mehatronike su kreativci koji primjenjuju ideje i znanja iz područja strojarstva i elektronike u dizajniranju složenih sustava za potrebe današnje industrije.

Studij Mehatronike nastao je u suradnji s Tehničkim veleučilištem u Zagrebu te je idealan nastavak obrazovanja za učenike tehničkih škola (elektrotehničar, mehatroničar, strojar, tehničar za računalstvo) ili gimnazija, željne stjecanja i razvoja vještina i tehnika neophodnih suvremenim inženjerima.

Prednosti studijskog programa:

 • veći broj sati stručne prakse omogućuje budućim prvostupnicima praktičnu primjenu stečenoga znanja i upoznavanje s tržištem rada kako bi nakon studija lakše pronašli zaposlenje
 • suradnja s METRIS Centrom za istraživanje materijala Istarske županije omogućuje primjenu stečenih znanja i vještina na vrhunskoj analitičkoj opremi u suvremeno opremljenim kemijskim, mehaničkim i biotehničkim laboratorijima
 • suvremen pristup obrazovanju

 

Uvjeti upisa

 

Ishodi nastavnog programa

 • projektirati mehatroničke sustave primjenom znanja i vještina iz matematike, prirodnih znanosti i informatike, uz poštivanje temeljnih etičkih načela, pravnih normi i pravila struke
 • predvidjeti, proračunati i oblikovati strojne elemente i sklopove sa stanovišta čvrstoće i deformacija, kinematike i dinamike
 • odabrati adekvatne vrste materijala i tehnološke postupke izrade u procesu konstruiranja mehatroničkih sustava
 • oblikovati 3d parametarske modele dijelova i sklopova te izraditi tehničke crteže (projektne, radioničke, sklopne, shematske) primjenom CAE/CAD programskih sustava
 • projektirati hidrauličke i pneumatske sustave te ih primijeniti u svim granama tehnike
 • predvidjeti, odabrati i povezati senzore, aktuatore, energetske i upravljačke jedinice, komunikacijske protokole i popratnu opremu za automatizaciju različitih tehničkih procesa u mehatronici (elektromotorni pogoni, alatni strojevi, procesi skladištenja fluida, toplinski i transportni procesi itd.)
 • proračunati parametre regulatora za regulaciju različitih tehničkih procesa u mehatronici
 • projektirati elektroničke sklopove s mikroupravljačima primjenom EDA alata
 • osmisliti programsko rješenje ugrađenog računalnog sustava za vođenje različitih tehničkih procesa u mehatronici
 • upravljati CNC strojeve, CAD/CAM sustave, fleksibilne obradne sustave te analizirati i simulirati rad robota i manipulatora u mehatronici
 • riješiti inženjerske probleme primjenom modernih tehnika, vještina i inženjerskih alata
 • koristiti strani jezik u stručnoj literaturi te svakodnevnoj i stručnoj komunikaciji
 • primijeniti načela poslovne komunikacije u okviru struke te se prilagoditi radu u projektnim timovima
 • planirati proizvodnju i projekte, optimizirati resurse te razviti podloge za suvremeni pristup održavanju i osiguranju kvalitete
 • prepoznati i riješiti probleme u proizvodnom procesu povezane s mehatroničkim elementima, sklopovima ili uređajima

 

Trajanje: 3 godine, (6 semestara)
Stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer mehatronike.
Bodovi:  180 ECTS
Područja obrazovanja: strojarstvo, elektrotehnika, automatizacija, elektronika, energetika, informatika.

 

 

Nastavni plan preddiplomskog stručnog studija "Mehatronika" 

Naziv kolegija (predmeta) ECTS

1. semestar

 
Fizika6
Kineziološka kultura 11
Matematika 7
Materijali i proizvodni postupci5
Osnove primjene računala2
Osnove programiranja5
Tehničko dokumentiranje4

2. semestar

 
Kineziološka kultura 21
Matlab2
Mehanika i čvrstoća6
Mehatronički strojni elementi5
Osnove elektrotehnike6
Primjenjena matematika5
Senzori5

3. semestar

 
Elektronički elementi i sklopovi5
Elementi automatizacije5
Energetska elektrotehnika6
Kineziološka kultura 31
Konstruiranje primjenom računala5
Osnove mehanizama5
Izborni predmet 13

Izborni predmeti

 
Engleski jezik u mehatronici3

 

 

 

Naziv kolegija (predmeta) ECTS

4. semestar

 
Kineziološka kultura 4 1
Modeliranje i simuliranje sustava 5
Pneumatika i hidraulika 6
Procesna računala 6
Upravljanje i regulacija 5
Izborni predmet 2 4
Izborni predmet 3 3

Izborni predmeti

 
Manipulatori i roboti 4
Poslovni engleski jezik u mehatronici 3

5. semestar

 
Elektromotorni pogoni 5
Komunikacijske tehnike u mehatronici 4
Mjeriteljstvo i upravljanje kvalitetom 4
Održavanje tehničkih sustava u mehatronici 4
Projektiranje ugrađenih računalnih sustava 5
Upravljanje proizvodnjom i projektima 4
Izborni predmet 4 4

Izborni predmeti

 
Umijeće vodstva 4

6. semestar

 
Metodologija stručnog i istraživačkog rada 2
Semestralni rad (projekt) 5
Stručna praksa 7
Tehnološko poduzetništvo 6
Završni rad 12