Preddiplomski stručni studij: Politehnika

Preddiplomski stručni studij Politehnike usklađen je s potrebama hrvatske proizvodne industrije te kao takav osigurava stjecanje klasičnih temeljnih znanja i vještina inženjera te suvremenih vještina planiranja, upravljanja i optimizacije. Sadržaji studija usmjereni su na područja tehnike, informatike, menadžmenta i ekonomike.

Program se temelji na sličnim studijskim programima priznatima u Europskoj uniji i SAD-u.

Suvremeni pristup proizvodnoj industriji je složen sustav projektiranja, organiziranja i upravljanja. Spoj različitih znanja i vještina inženjera stečenih završetkom ovoga programa olakšava uočavanje pogrešaka u svim proizvodnim procesima, stoga stručni prvostupnici inženjeri politehnike sudjeluju u svim fazama projektiranja, upravljanja i optimizacije procesa, tehnoloških ciklusa, sustava i postrojenja.

Stručni prvostupnici inženjeri politehnike nisu usko specijalizirani, već posjeduju širinu znanja potrebnih za promatranje proizvodnog ili uslužnog poslovnog sustava kao kompleksnu cjelinu ili proces.


Prednosti studijskog programa:

 • individualizirani rad u malim grupama omogućuje studentima lakše usvajanje i primjenu znanja na konkretnim primjerima iz prakse
 • suradnja s METRIS Centrom za istraživanje materijala Istarske županije omogućuje primjenu stečenih znanja i vještina na vrhunskoj analitičkoj opremi u suvremeno opremljenim kemijskim, mehaničkim i biotehničkim laboratorijima
 • suvremen pristup obrazovanju

Uvjeti upisa

 

Ishodi nastavnog programa

 • projektirati industrijske proizvodne procese primjenom znanja i vještina iz matematike, prirodnih znanosti i informatike, te uvažavanjem inženjerskih i ekonomskih načela.
 • projektirati i održavati tehničke proizvodne sustave za u realnim ekonomskim, ekološkim, etičkim, zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima.
 • analizirati interdisciplinarne industrijske probleme s tehničkog stanovišta, obogaćeno s ekonomskim, pravnim i informatičkim gledištem.
 • kreirati inženjerske aktivnosti u pripremi proizvodnje, nabavi i prodaji
 • odlučivati na temelju jasno identificiranih dokaza i definiranih kriterija
 • rješavati inženjerske probleme primjenom modernih tehnika, vještina i inženjerskih alata
 • osmisliti rad multidisciplinarnih timova
 • timski kreirati multidisciplinarne industrijske pothvate
 • planirati i provoditi eksperimente te protumačiti eksperimentalne podatke i rezultate
 • profesionalno komunicirati na domaćem i stranom jeziku
 • procijeniti utjecaj proizvodnih procesa na ekološke promjene
 • procijeniti utjecaj industrijskih pothvata na globalne ekonomske, pravne i opće društvene pojave
 • procijeniti potrebe za cjeloživotnim obrazovanjem i uključiti se u cjeloživotno obrazovanje
 • izraditi i kritički prosuditi rješenje u domeni primjene marketinga u praksi
 • izraditi i kritički prosuditi rješenje u domeni primjene poslovne organizacije u praksi

 

Trajanje: 3 godine, (6 semestara)
Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka politehnike.
Bodovi:  180 ECTS
Područja obrazovanja: strojarstvo, elektrotehnika, elektronika, informatika, menadžment, timski rad.

 

 

Nastavni plan preddiplomskog stručnog studija "Politehnika"

Naziv kolegija (predmeta) ECTS

1. semestar

 
Primijenjena matematika 5
Primijenjena fizika 5
Tehnička mehanika 1 4
Metode i tehnike inženjerskog učenja i rada 5
Engleski jezik 1 3
Primjena elektroničkih računala 4
Stručna praksa 1 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1

2. semestar

 
Inženjerska matematika 5
Moderna fizika 5
Tehnička mehanika 2 4
Elektrotehnika 1 5
Mjerne tehnike 4
Engleski jezik 2 3
Stručna praksa 2 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 1

3. semestar

 
Elektrotehnika 2 5
Elementi strojeva 1 4
Tehnologija i proizvodna tehnika 1 4
Elektronika 1 5
Tehnika materijala 1 4
CAE/CAD/CAM sustavi 4
Stručna praksa 3 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 1

 

 

 

Naziv kolegija (predmeta) ECTS

4. semestar

 
Poslovna organizacija i ekonomika 3
Elementi strojeva 2 4
Tehnologija i proizvodna tehnika 2 4
Elektronika 2 5
Tehnika materijala 2 4
Proizvodno inženjerstvo 3
Upravljačko računovodstvo 3
Stručna praksa 4 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 1

5. semestar

 
Konstrukcije 4
Upravljanje kvalitetom 4
Menadžment projekata 5
Osnove automatskog upravljanja 4
Stručna praksa 5 9
Izborni predmet u V. semestru 4

Izborni predmeti V semestra

 
Metodologija stručnog i istraživačkog rada 4

6. semestar

 
Poslovno proizvodni procesi 5
Osnove prava i radno pravo 3
Marketing 3
Ekologija 4
Završni rad s obranom 7
Stručna praksa 6 8