Kontakti

Istarsko Veleučilište – Università Istriana di scenze applicate

Adresa: Riva 6,
52100 Pula, Republika Hrvatska
Telefon: +385 (0)52 381-412
Telefaks: +385 (0)52 381-412
web: www.iv.hr

Opći podaci
OIB: 79550001298
PDV identifikacijski broj: HR79550001298
Žiro-račun: OTP banka d.d. IBAN: HR4724070001118015096

Studentska služba
Telefon: +385 (0)52 381-410

Dekanat

person.image.file.alt v.d. Prodekanica za nastavu i studente doc. dr. sc. Dijana Drandić
Telefon
person.image.file.alt v.d. Pomoćnica dekana Sanja Grbac Babić, v. pred.
Telefon

Stručne službe

person.image.file.alt Služba za financije Marilena Radolović
Telefon
person.image.file.alt Studentska služba Gordana Butković
Telefon
person.image.file.alt Služba za financije Andrea Škalec Božac
Telefon
person.image.file.alt Studentska služba Ondina Načinović Negri
Telefon

Ured dekana

person.image.file.alt Ured dekana Rozalija Javoran
Telefon

Erasmus koordinator

person.image.file.alt Erasmus koordinator dr. sc. Barbara Marušnik, pred.
Telefon

Projekti

person.image.file.alt Koordinator projekta David Košara
Telefon

Tehnička podrška

person.image.file.alt Tehnička podrška Domagoj Maričak
Telefon