Kvaliteta

Temeljni dokumenti kojima se definira ustrojstvo sustava osiguranja kvalitete na Veleučilištu (SOKIV) su:

Temeljno tijelo sustava osiguravanje kvalitete na Veleučilištu (SOKIV) je Odbor za kvalitetu.

Odbor za kvalitetu djeluje samostalno i dijeli odgovornost za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete u svim područjima djelovanja Veleučilišta zajedno sa Stručnim i Upravnim vijećem koji su također zaduženi za promicanje kvalitete unutar okvira svog djelovanja.

Odbor za kvalitetu osigurava djelotvornost postupka unaprjeđenja kvalitete i nadzire učinkovitost provedbe internih mehanizama za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete Veleučilišta.

Rad Odbora za kvalitetu propisan je Poslovnikom o radu Odbora za kvalitetu.

Plan rada Odbora za kvalitetu za ak.god.2020./2021.

Odluka o imenovanju Odbora za kvalitetu

Etički kodeks Istarskog veleučilišta

Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva

Pravilnik o radu etičkog povjerenstva

Odluka o pokretanju postupka unutarnje prosudbe 2021.