Stručna praksa

 

Stručna praksa u sklopu Erasmus+ programa omogućuje studentima Istarskoga veleučilišta usavršavanje poslovnih vještina kako bi postali konkurentniji na tržištu rada. Sudjelovanjem u stručnoj praksi studenti odlaze u inozemne tvrtke gdje rade na stvarnim problemima struke i načinima pronalaska rješenja.


Vrijeme trajanja i financiranje

Stručna praksa odvija se u periodu od dva mjeseca do godine dana. Razmjena studenata izvodi se u sklopu Erasmus+ programa, gdje studenti na razmjeni primaju određenu naknadu za boravak u inozemstvu.


Proces prijave na Erasmus+ stručnu praksu

Student koji želi obavljati stručnu praksu u određenom sektoru sam pronalazi odgovarajuću tvrtku. Nakon uspostave kontakta i dogovora o obavljanju stručne prakse u odabranoj tvrtki, student,tvrtka i Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate potpisuju obrazac Learning agreement for Traineeship.
 
Za više informacija javite se našem timu za međunarodnu suradnju.

 

Prednosti odlaska na razmjenu studenata:

●    usvajanje novih profesionalnih i kulturoloških navika
●    učenje i usavršavanje drugih jezika
●    stjecanje važnih kontakata i prijateljstava
●    obogaćivanje životopisa

 

Pronalazak stručne prakse

Studenti sami pronalaze odgovarajuće tvrtke u kojima planiraju obavljati međunarodnu stručnu praksu.
Linkovi za stručne prakse: