Ostale aktivnosti

METRIS pruža tehničku i stručnu podršku u izradi i provedbi regionalnih razvojnih programa, pruža podršku inovatorima u postupku pripreme i prijave inovativnog koncepta kao jedan od Prepoznatih centara HAMAG-BICRO-a.

Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8

HAMAG-BICRO (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije) Program provjere inovativnog koncepta (PoC) provodi u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta.

METRIS je Prepoznati centar (partner) u provođenju Programa za Istarsku županiju te kao takav pruža podršku prijaviteljima tijekom cijelog procesa prijavljivanja i implementacije projekta.

Osnovni cilj samog programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Ciljevi:

 • Omogućiti poduzetnicima financiranje pred-komercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda i usluga,
 • Povećanje broja inovativnih proizvoda i usluga,
 • Smanjiti vrijeme i rizike od faze preliminarnog istraživanja do razvoja i komercijalizacije

Osnovne aktivnosti koje se financiraju su:

 • Izrada funkcionalnog prototipa
 • Demonstracija tehničke izvedivosti
 • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

Program je namijenjen prijaviteljima pravnim ili fizičkim osobama koje su:

 • fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC natjecatelj
 • poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici

Tehnička i stručna podrška u regionalnim razvojnim programima

Podrška METRIS-a Istarskoj županiji  kao osnivaču kontinuirano se provodi kroz mnoštvo aktivnosti usmjerenih na savjetodavnu, tehničku, stručnu i operativnu pomoć:

 • savjetodavna stručna podrška u području istraživanja, razvoja i inovacija, izrada anketa i studija za IRI projekte
 • tehnička podrška kroz sudjelovanje u strateškim projektima tehnološkog razvoja Istarske županije te izradi razvojnih strategija
 • pomoć pri izradi Županijske razvojne strategije (ŽRS) s IDA-om
 • projektna suradnja
 • izrada stručnih dijelova aplikacija ERASMUS projekata, projekata za aplikaciju na natječaje financiranja iz ESI i ERDF fonda
 • pomoć pri izradi programa zavičajne nastave
 • izrada projekata za vrtiće, srednje i osnovne škole (Moja škola, STEM praktikum gimnazije Pula, Fakultativni predmet Inženjerstvo, Laboratorij profesora Baltazara)
 • profesionalna orijentacija i popularizacija STEM grupe predmeta za upis učenika na prirodne i tehničke fakultete u cilju razvoja Istarske županije kao regije temeljene na znanju i inovacijama (kroz stručna vođenja i provedbu aktivnosti dodatne nastave u laboratorijima METRIS-a, izradu projekata za darovite učenike te provedbu edukativnih predavanja za Dan karijera, sudjelovanje na Festivalima znanosti, znanstvenim izložbama i sezonskim Školama znanosti Višnjan)
 • osmišljavanje, izrada i provedba laboratorijskih vježbi i provedba stručnih praksi
 • potpora pri izradi završnih radova, diplomskih radova i doktorskih disertacija
 • podrška inovativnim MSP-ovima u istraživanju i razvoju
Skip to content