Izvedbeni plan nastave

Nastava se realizira kroz 30 tjedana, a kalendarom nastave su određeni početak i završetak koji se objavljuje na internetskim stranicama Istarskog veleučilišta - Università Istriana di scienze applicate.
 

Raspored i satnica izvođenja nastave objavljuje se na internetskim stranicama Istarskog veleučilišta - Università Istriana di scienze applicate.

Oblici nastave:
Nastava se izvodi prema studijskom programu i to kroz oblike:
P – predavanja
V – vježbe
S- seminar

Nastava na izvanrednom studiju je obavezna u opsegu do 50% nastavnog opterećenja te se izvodi u koncentriranom obliku.

Ispitni rokovi:
Ispitni rokovi određeni su kalendarom nastave koji se objavljuje na internetskim stranicama.
Točan termin ispita po pojedinačnim kolegijima može se dobiti u Studentskoj referadi, na internetskim stranicama i u ISVU sustavu.

Nastavnici:
U izvedbenom planu nastave navedeni su samo nastavnici koji će izvoditi nastavu u ak.2019./2020. godini

 

Preddiplomski stručni studij Mehatronike

SEM. NAZIV KOLEGIJA Tjedno opterećenje ECTS NASTAVNIK
P V
1 FIZIKA 2 3 6 dr.sc. Vlado Halusek, prof. v.š.
mr.sc. Miro Plavčić
KINEZIOLOŠKA KULTURA 1 0 2 1 Izv.prof.dr.sc. Iva Blažević
Katarina Zubčić
MATEMATIKA 3 3 7 Đani Žufić, pred.
MATERIJALI I PROIZVODNI POSTUPCI 2 2 5 Dr. sc. Davor Stanić, pred.
OSNOVE PRIMJENE RAČUNALA 1 2 2 Marko Turk, pred.
OSNOVE PROGRAMIRANJA 1 3 5 Marko Turk, pred.
TEHNIČKO DOKUMENTIRANJE 1 3 4 Sanja Grabac Babić, v.pred.
Matej Kolarik, asistent
2 KINEZIOLOŠKA KULTURA 2 0 2 1 Izv.prof.dr.sc. Iva Blažević
Katarina Zubčić
MATLAB 1 2 2 Sandi Buletić, pred.
Matej Kolarik, asistent
MEHANIKA I ČVRSTOĆA 2 3 6 Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
MEHATRONIČKI STROJNI ELEMENTI 2 2 5 Doc.dr.sc. Goran Gregov
(izbor u tijeku)
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2 3 6 Prof.dr.sc. Nino Stojković
Even Živić, asistent
PRIMJENJENA MATEMATIKA 2 2 5 Đani Žufić, pred.
SENZORI 2 2 5 Sanja Grbac Babić, v. pred.
3 ELEKTRONIČKI ELEMENTI I SKLOPOVI 2 2 5 Sanja Grbac Babić, v. pred.
ELEMENTI AUTOMATIZACIJE 2 2 5 Eduard Lorencin, pred.
ENERGETSKA ELEKTROTEHNIKA 2 3 6 Sanja Grbac Babić, v.pred.
Even Živić, asistent
KINEZIOLOŠKA KULTURA 3 0 2 1 Izv.prof.dr.sc. Iva Blažević
Katarina Zubčić
KONSTRUIRANJE PRIMJENOM RAČUNALA 2 3 5 Marko Turk, pred.
Goran Vratović
Daniel Kunce, demonstrator
OSNOVE MEHANIZAMA 2 2 5 Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
ENGLESKI JEZIK U MEHATRONICI-IZBORNI 2 2 3 Mr. sc. Zrinka Friganović Sain, pred.
Viktor Vojnić, asistent
4 KINEZIOLOŠKA KULTURA 4 0 2 1 Izv.prof.dr.sc. Iva Blažević
Katarina Zubčić
MODELIRANJE I SIMULIRANJE SUSTAVA 2 3 5 Marko Turk, pred.
PNEUMATIKA I HIDRAULIKA 2 3 6 Doc. dr. sc. Goran Gregov
PROCESNA RAČUNALA 2 3 6 Marko Turk, pred.
UPRAVLJANJE I REGULACIJA 2 2 5 Sanja Grbac Babić, v.pred.
Matej Kolarik, asistent
MANIPULATORI I ROBOTI-IZBORNI 2 2 4 Sandi Buletić, pred.
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK U MEHATRONICI-IZBORNI 2 2 3 Mr. sc. Zrinka Friganović Sain, pred.
Viktor Vojnić, asistent
5 ELEKTROMOTORNI POGONI 2 2 5 Sanja Grbac Babić, v.pred.
Matej Kolarik, asistent
KOMUNIKACIJSKE TEHNIKE U MEHATRONICI 2 1 4 Eduard Lorencin, pred.
MJERITELJSTVO I UPRAVLJANJE KVALITETOM 2 2 4 Prof.dr.sc. Mladen Boršić
Dr.sc. Barbara Marušnik, pred.
Daniela Cetina, stručni suradnik
ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SUSTAVA U MEHATRONICI 2 1 4 Dr. sc. Davor Stanić, pred.
PROJEKTIRANJE UGRAĐENIH RAČUNALNIH SUSTAVA 2 2 5 Marko Turk, pred.
UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM I PROJEKTIMA 2 1 4 Dr.sc. Davor Stanić, pred.
Goran Vratović
UMIJEĆE VODSTVA-IZBORNI 2 2 4 Doc. dr. sc. Dijana Drandić
6 METODOLOGIJA STRUČNOG I ISTRAŽIVAČKOG RADA 1 1 2 Doc. dr. sc. Dijana Drandić
SEMESTRALNI RAD (PROJEKT) 1 (75) 5 Marko Turk, pred.
STRUČNA PRAKSA 0 (240) 7 Voditelj studija/
Ondina N. Negri, stručni suradnik
TEHNOLOŠKO PODUZETNIŠTVO 2 2 6 Doc. dr.sc. Mario Bogdanović
ZAVRŠNI RAD 0 (320) 12  

Preddiplomski stručni studij Politehnike

SEM. NAZIV KOLEGIJA Tjedno opterećenje ECTS NASTAVNIK
P V
1 PRIMIJENJENA MATEMATIKA 2 3 5 Đani Žufić, pred.
PRIMIJENJENA FIZIKA 2 2 5 dr.sc. Vlado Halusek, prof. v.š.
mr.sc. Miro Plavčić
TEHNIČKA MEHANIKA 1 2 2 4 Sandi Buletić, pred.
METODE I TEHNIKE INŽENJERSKOG UČENJA I RADA 2 3 5 Dr. sc. Barbara Marušnik, pred.
ENGLESKI JEZIK 1 2 1 3 Mr. sc. Zrinka Friganović Sain, pred.
Viktor Vojnić, asistent
PRIMJENA ELEKTRONIČKIH RAČUNALA 1 3 4 Marko Turk, pred.
STRUČNA PRAKSA   (24) 3 Voditelj studija/
Ondina Načinović Negri, stručni suradnik
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 0 2 1 Izv.prof.dr.sc. Iva Blažević
Katarina Zubčić, izbor u tijeku
2 INŽENJERSKA MATEMATIKA 2 3 5 Đani Žufić, pred.
MODERNA FIZIKA 2 2 5 dr.sc. Vlado Halusek, prof. v.š.
mr.sc. Miro Plavčić
TEHNIČKA MEHANIKA 2 2 2 4 Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
ELEKTROTEHNIKA 1 2 3 5 Prof. dr. sc. Nino Stojković
Even Živić, asistent
MJERNE TEHNIKE 2 2 4 dr.sc. Vlado Halusek, prof. v.š.
mr.sc. Miro Plavčić
ENGLESKI JEZIK 2 2 1 3 Mr. sc. Zrinka Friganović Sain, pred.
Viktor Vojnić, asistent
STRUČNA PRAKSA   (24) 3 Voditelj studija
Ondina Načinović Negri, stručni suradnik
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 0 2 1 Izv.prof.dr.sc. Iva Blažević
Katarina Zubčić
3 ELEKTROTEHNIKA 2 2 3 5 Sanja Grbac Babić, v.pred.
Even Živić, asistent
ELEMENTI STROJEVA 1 2 2 4 Sandi Buletić, pred.
TEHNOLOGIJA I PROIZVODNA TEHNIKA 1 2 2 4 Dr. sc. Davor Stanić, pred.
ELEKTRONIKA 1 2 3 5 Sanja Grbac Babić, v. pred.
TEHNIKA MATERIJALA 1 2 2 4 Dr.sc. Irina Pucić, viši znanstveni suradnik
CAE/CAD/CAM SUSTAVI 2 2 4 Sandi Buletić, pred.
Domagoj Maričak, stručni suradnik
STRUČNA PRAKSA   (32) 3 Voditelj studija/
Ondina Načinović Negri, stručni suradnik
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 3 0 2 1 Izv.prof.dr.sc. Iva Blažević
Katarina Zubčić
4 POSLOVNA ORGANIZACIJA I EKONOMIKA 2 2 3 Dr. sc. Boris Marjanović, v. pred.
ELEMENTI STROJEVA 2 2 2 4 Sandi Buletić, pred.
TEHNOLOGIJA I PROIZVODNA TEHNIKA 2 2 2 4 Dr. sc. Davor Stanić, pred.
ELEKTRONIKA 2 2 3 5 Sanja Grbac Babić, v. pred.
TEHNIKA MATERIJALA 2 2 2 4 Dr.sc. Irina Pucić, viši znanstveni suradnik
PROIZVODNO INŽENJERSTVO 2 1 3 Dr.sc. Davor Stanić, pred.
Goran Vratović
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO 2 1 3 Izv. prof. dr. sc. Ticijan Peruško
STRUČNA PRAKSA   (40) 3 Voditelj studija/
Ondina Načinović Negri, stručni suradnik
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 4 0 2 1 Izv.prof.dr.sc. Iva Blažević
Katarina Zubčić
5 METODOLOGIJA STRUČNOG I ISTRAŽIVAČKOG RADA 2 2 4 Doc. dr. sc. Dijana Drandić
KONSTRUKCIJE 2 2 4 Sandi Buletić, pred.
UPRAVLJANJE KVALITETOM       Prof.dr.sc. Mladen Boršić
Daniela Cetina, stručni suradnik
MENADŽMENT PROJEKATA 3 2 5 Dr. sc. Boris Marjanović, v. pred.
Mr.sc. Andrea Vareško, stručni suradnik
OSNOVE AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA 2 2 4 Doc. Dr.sc. Goran Gregov
STRUČNA PRAKSA   (64) 9 Voditelj studija/
Ondina Načinović Negri, stručni suradnik
6 POSLOVNO PROIZVODNI PROCESI 2 3 5 Dr. sc. Barbara Marušnik, pred.
OSNOVE PRAVA I RADNO PRAVO 2 1 3 Izbor u tijeku
Ivan Beletić Tatić, stručni suradnik
MARKETING 2 1 3 Dr. sc. Boris Marjanović, v. pred.
EKOLOGIJA 2 2 4 Izv.prof. dr. sc. Smiljana Goreta Ban
Tea zubin Ferri, stručni suradnik
Stručna praksa 0 (40) 8 Voditelj studija/
Ondina Načinović Negri, stručni suradnik 
ZAVRŠNI RAD S OBRANOM 0 0 7  

Specijalistički diplomski stručni studij Kreativni menadžment u procesima

SEM. NAZIV KOLEGIJA Tjedno opterećenje ECTS NASTAVNIK
P V S
1 KREATIVNI MENADŽMENT 3 0 1 8 Dr. sc. Barbara Marušnik, pred.
DIGITALNO POSLOVANJE 3 0 1 8 Sanja Grbac Babić, v. pred.
OSNOVE METODOLOGIJE ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA 3 0 1 6 Doc. dr. sc. Dijana Drandić
TIMSKI RAD I PRAKTIKUM 1 1 3 0 4 Dr.sc. Boris Marjanović, v.pred.
Mr.sc. Andrea Vareško
IZBORNI KOLEGIJ:          
POSLOVNO KOMUNICIRANJE NA ENGLESKOM JEZIKU 1 0 2 4 Mr. sc. Zrinka Friganović Sain, pred.
Viktor Vojnić, asistent
POSLOVNO KOMUNICIRANJE NA TALIJANSKOM JEZIKU 1 0 2 4 Doc. dr. sc. Lorena Lazarić
2 PROJEKTNI MENADŽMENT 3 2 0 8 Doc.dr.sc. Mario Bogdanović
MARKETING MENADŽMENT 3 2 0 8 Dr. sc. Boris Marjanović, v. pred.
David Košara, stručni suradnik
KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE 3 0 1 6 Doc.dr.sc. Mario Bogdanović
TIMSKI RAD I PRAKTIKUM 2 1 3 0 4 Dr. sc. Boris Marjanović, v. pred.
David Košara, stručni suradnik
IZBORNI KOLEGIJ:          
RAČUNALNE VJEŠTINE 1 0 2 4 Marko Turk, pred.
POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI 2 0 1 4 Marko Turk, pred.
3 PROCESNI MENADŽMENT 3 2 0 8 Doc.dr.sc. Mario Bogdanović
FINANCIJSKI MENADŽMENT 3 2 0 8 dr. sc. Daglas Koraca, pred.
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA 3 0 1 6 Dr. sc. Barbara Marušnik, pred.
TIMSKI RAD I PRAKTIKUM 3 1 3 0 4 Doc.dr.sc. Mario Bogdanović
IZBORNI KOLEGIJ:          
DIGITALNI MARKETING 2 0 1 4 Dr. sc. Boris Marjanović, v. pred.
Miško Macolić Tomičić, stručni suradnik
4 PODUZETNIŠTVO 2 2 0 6 Dr. sc. Boris Sabatti,pred.
STRATEŠKO RAČUNOVODSTVO 2 1 0 4 Izv. prof. dr. sc. Ticijan Peruško
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE 2 0 1 4 Dr. sc. Daglas Koraca,pred.
INTERKULTURALNI ASPEKTI MENADŽMENTA 2 0 1 4 Doc. dr. sc. Dijana Drandić
DIPLOMSKI RAD       12  

Kratki stručni studij Politehnike

(za ak.godinu 2019./2020. izvodi se samo 2. godina)

SEM. NAZIV KOLEGIJA Tjedno opterećenje ECTS NASTAVNIK
P V S
3 UPRAVLJANJE KVALITETOM 2 2 1 4 Dr.sc. Barbara Marušnik, pred.
Prof.dr.sc. Mladen Boršić
Daniela Cetina, stručni suradnik
ANALOGNA ELEKTRONIKA 2 2 1 5 Sanja Grbac Babić, v. pred.
MATERIJALI I NJIHOVA PRIMJENA 2 2 1 4 Dr.sc. Davor Stanić,pred.
TEHNOLOGIJA I PROIZVODNA TEHNIKA 2 2 1 4 Dr.sc. Davor Stanić,pred.
CAE/CAD/CAM 2 2 1 3 Sandi Buletić, pred.
Domagoj Maričak, stručni suradnik
STRUČNA PRAKSA   (32) 1 3 Voditelj studija
Ondina Načinović Negri, stručni suradnik
ELEKTROTEHNIKA 2 2 2 1 4 Sanja Grbac Babić, v.pred.
Even Živić, asistent
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 3 0 1   1 Izv.prof.dr.sc. Iva Blažević
Katarina Zubčić
4 PROCESNA EFIKASNOST I EFEKTIVNOST 2 2 1 4 Dr. sc. Barbara Marušnik, pred.
ENERGIJA I ENERGIJSKE TEHNOLOGIJE 2 1 1 4 Izbor u tijeku
TIMSKI RAD I PRAKTIKUM 4 I STRUČNA PRAKSA   (40) 1 8 Voditelj studija
Ondina Načinović Negri, stručni suradnik
INDUSTRIJSKI SUSTAVI AUTOMATIZACIJE 2 1 1 4 Sanja Grbac Babić, v.pred.
Matej Kolarik, asistent
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 4 0 1   1 Izv.prof.dr.sc. Iva Blažević
Katarina Zubčić
MARKETING - IZBORNI 2 1 1 4 Dr. sc. Boris Marjanović, v. pred.
David Košara, stručni suradnik
ZAVRŠNI RAD       6