Termini konzultacija 2019. / 2020.

 

Konzultacije
Dan Nastavnik Vrijeme E-mail Napomena
Ponedjeljak dr.sc. Daglas Koraca, pred. 09:00 - 11:00 daglas.koraca@gmail.com Konzultacije se održavaju u Metrisu
dr.sc. Barbara Marušnik, pred 09:00 - 10:00 bmarusnik@iv.hr  
Katarina Zubčić, stručni suradnik 13:30 - 14:30 katarina.turcinovic89@gmail.com prethodna najava obavezna
Đani Žufić, pred. 15:30 - 16:30 djani.zufic@pu.t-com.hr nakon predavanja, mailom ili prema dogovoru
Utorak Đani Žufić, pred. 15:30 - 16:30 djani.zufic@pu.t-com.hr nakon predavanja, mailom ili prema dogovoru
mr.sc. Andrea Vareško, stručni suradnik 16:00 - 17:00 avaresko@gmail.com nakon predavanja, mailom ili prema dogovoru
Daniela Cetina, stručni suradnik 15:30 - 16:15 cetinadaniela@gmail.com Uz prethodnu najavu
Srijeda doc.dr.sc. Dijana Drandić 09:00 - 10:00 ddrandic@iv.hr nakon predavanja, mailom ili prema dogovoru
Sanja Grbac Babić, v. pred. 10:00 - 11:00 sgrbac@iv.hr nakon predavanja, mailom ili prema dogovoru
Matej Kolarik, asistent 15:15 - 16:15 matikol@hotmail.com prethodna najava obavezna
Viktor Vojnić, asistent 15:00 - 16:00 vvojnic@iv.hr prije predavanja, mailom i prema dogovoru
Sandi Buletić, pred. 16:00 - 17:00 sandi.buletic@gmail.com nakon predavanja, mailom ili prema dogovoru
Marko Turk, pred. 17:30 - 18:30 marko.turk@iv.hr nakon predavanja, mailom ili prema dogovoru
Četvrtak prof.dr.sc. Roberto Žigulić   zigulic@riteh.hr nakon predavanja
dr.sc. Boris Marjanović, v. pred. 18:30-19:30 bmarjanović@iv.hr nakon predavanja, mailom ili prema dogovoru
Petak Eduard Lorencin, pred. 17:00 - 17:45 edi.lorencin@hep.hr prethodna najava obavezna
doc.dr.sc. Goran Gregov 19:15 - 20:15 gregovg@riteh.hr nakon predavanja
dr.sc. Davor Stanić, pred. 20:15 - 20:45 dsatnic@iv.hr nakon predavanja, mailom ili prema dogovoru
Prema dogovoru doc.dr.sc. Lorena Lazarić   lorena.lazaric@gmail.com nakon predavanja, mailom ili prema dogovoru
doc.dr.sc. Mario Bogdanović   mbogdan2011@gmail.com mailom i prema dogovoru
dr.sc. Irina Pucić, viši znanstveni suradnik   pucic@irb.hr mailom i prema dogovoru
mr.sc. Zrinka Friganović Sain, pred.   zrinka.friganovic-sain@croatia.rit.edu mailom i prema dogovoru
Goran Vratović, stručni suradnik   gvratovic@iv.hr nakon predavanja i mailom
Even Živić, asistent   evenzivic@gmail.com nakon predavanja, mailom ili prema dogovoru
Eduard Lorencin, pred.   edi.lorencin@hep.hr nakon predavanja, mailom ili prema dogovoru