Tjelesna i zdravstvena kultura 2 i 4

Objavljeno
3. ožujka 2020.

Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture 2 i 4 održavati će se utorkom 13.00-14.30 u dvorani AULA MAGNA.
Nastava Kineziološke kulture 2 održavati će se srijedom 12.00-13.30 u dvorani AULA MAGNA.
Nastava Kineziološke kulture 4 održavati će se srijedom 13.30-15.00 u dvorani AULA MAGNA.
Studenti će biti obaviješteni za eventualne naknade, promjene rasporeda, ili dodatne termine putem službene stranice veleučilišta.

Arhiva novosti

Kategorije