Specijalistički diplomski studij: Kreativni menadžment u procesima

Kreativan si i želiš upravljati poslovnim procesima?

Studij Kreativni menadžment u procesima izvire iz temeljnih postulata svakog suvremenog sustava temeljenog na znanju. U današnjem gospodarstvu bazirano na znanju najveći kapital je "znanje", i to ono primjenjivo. Upravljanje procesima i intelektualnim kapitalom ključ je poslovnog uspjeha.

Na ovome se studiju osposobljavaju stručnjaci sa skupom polivalentnih znanja i vještina iz područja menadžmenta, ekonomike, poduzetništva, organizacije i informatike, upravljanja resursima kao i za primjenu kreativnih metoda i tehnika za efikasno upravljanje procesima i poboljšanje poslovnih rezultata u njima, te stvaranja nove vrijednosti.

Svrha ovoga studija je stvaranje "radnika znanja" koji će svojim znanjem i kompetencijama dati značajan doprinos uspjehu tvrtkama na domaćem i inozemnom tržištu.

Ishodi nastavnog programa

 • kritički prosuditi učinke implementacije generiranih ideja na poslovanje
 • vrednovati ključne značajke digitalnog poslovanja
 • primijeniti metode znanstveno istraživačkog rada i oblikovati koncept diplomskog rada
 • analizirati uspješnost timskog načina rada u skladu s razvojnim karakteristikama tima
 • kritički prosuditi učinke implementacije projekta
 • vrednovati mogućnosti za primjenu marketinških strategija u danim uvjetima
 • odrediti i kritički analizirati temeljne pretpostavke komunikacijske kompetencije u poslovnom okruženju
 • optimizirati poslovni proces primjenom suvremenih metoda i alata
 • prosuditi isplativost poslovne investicije i realno vrijeme za povrat ulaganja, te implikacije za poslovni subjekt
 • vrednovati investicije u ljudske resurse kroz koncept stvaranja nove vrijednosti
 • kritički prosuditi značaj implemetacije poduzetničkih strategija u okviru raspoloživih resursa
 • vrednovati značaj računovodstvenih pokazatelja u strateškom planiranju
 • procijeniti utjecaj  društveno odgovornog poslovanja na gospodarstvo i održivi razvoj
 • analizirati i usporediti utjecaj pojedinih osobina kulture društva na funkcioniranje suvremenog menadžmenta

 

Trajanje: 2 godine
Bodovi:  120 ECTS
Područja obrazovanja: menadžment, organizacija, poduzetništvo

 

 

Nastavni plan specijalističkog diplomskog studija "Kreativni menadžment u procesima" 

Naziv kolegija (predmeta) ECTS

1. semestar

 
Kreativni menadžment 8
Digitalno poslovanje 8
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada 6
Timski rad i praktikum 1 4
Izborni kolegij 1 4

Izborni kolegiji

 
Poslovno komuniciranje na engleskom jeziku 4
Poslovno komuniciranje na talijanskom jeziku 4

2. semestar

 
Projektni menadžment 8
Marketing menadžment 8
Komunikacijske vještine 6
Timski rad i praktikum 2 4
Izborni kolegij 2 4

Izborni kolegiji

 
Računalne vještine 4
Poslovni informacijski sustavi 4

 

Naziv kolegija (predmeta) ECTS

3. semestar

 
Procesni menadžment 8
Financijski menadžment 8
Upravljanje ljudskim resursima 6
Timski rad i praktikum 3 4
Izborni kolegij 3 4

Izborni kolegiji

 
Digitalni marketing 4
Upravljanje promjenama 4

4. semestar

 
Poduzetništvo 6
Strateško računovodstvo 4
Društveno odgovorno poslovanje 4
Interkulturalni aspekti menadžmenta 4
Diplomski rad 12