Preddiplomski stručni studij: Mehatronika

Studij mehatronike je interdisciplinarni studij koji predstavlja spoj “mehanike” i “elektronike”.
Studij integrira znanja iz mehanike, elektrotehnike i informatike (procesnih računala), a isti je usmjeren na nove tehnologije, energetsku učinkovitost i proizvodnju.


Studenti su osposobljeni za interakciju sa stručnjacima iz različitih područja, konstrukciju i projektiranje, proračun i automatizaciju različitih tehničkih procesa, izradu programskih rješenja za vođenje tehničkih procesa u mehatronici, kao i za planiranje proizvodnje i optimizaciju resursa, te za suvremeni pristup održavanju i osiguranju kvalitete.


Inženjeri mehatronike su kreativci koji mogu primijeniti ideje iz područja strojarstva i elektronike za dizajniranje složenih sustava za potrebe današnje industrije.

Ishodi nastavnog programa

 • projektirati mehatroničke sustave primjenom znanja i vještina iz matematike, prirodnih znanosti i informatike, uz poštivanje temeljnih etičkih načela, pravnih normi i pravila struke
 • predvidjeti, proračunati i oblikovati strojne elemente i sklopove sa stanovišta čvrstoće i deformacija, kinematike i dinamike
 • odabrati adekvatne vrste materijala i tehnološke postupke izrade u procesu konstruiranja mehatroničkih sustava
 • oblikovati 3d parametarske modele dijelova i sklopova te izraditi tehničke crteže (projektne, radioničke, sklopne, shematske) primjenom CAE/CAD programskih sustava
 • projektirati hidrauličke i pneumatske sustave te ih primijeniti u svim granama tehnike
 • predvidjeti, odabrati i povezati senzore, aktuatore, energetske i upravljačke jedinice, komunikacijske protokole i popratnu opremu za automatizaciju različitih tehničkih procesa u mehatronici (elektromotorni pogoni, alatni strojevi, procesi skladištenja fluida, toplinski i transportni procesi itd.)
 • proračunati parametre regulatora za regulaciju različitih tehničkih procesa u mehatronici
 • projektirati elektroničke sklopove s mikroupravljačima primjenom EDA alata
 • osmisliti programsko rješenje ugrađenog računalnog sustava za vođenje različitih tehničkih procesa u mehatronici
 • upravljati CNC strojeve, CAD/CAM sustave, fleksibilne obradne sustave te analizirati i simulirati rad robota i manipulatora u mehatronici
 • riješiti inženjerske probleme primjenom modernih tehnika, vještina i inženjerskih alata
 • koristiti strani jezik u stručnoj literaturi te svakodnevnoj i stručnoj komunikaciji
 • primijeniti načela poslovne komunikacije u okviru struke te se prilagoditi radu u projektnim timovima
 • planirati proizvodnju i projekte, optimizirati resurse te razviti podloge za suvremeni pristup održavanju i osiguranju kvalitete
 • prepoznati i riješiti probleme u proizvodnom procesu povezane s mehatroničkim elementima, sklopovima ili uređajima

 

Trajanje: 3 godine, (6 semestara)
Stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer mehatronike.
Bodovi:  180 ECTS
Područja obrazovanja: strojarstvo, elektrotehnika, automatizacija, elektronika, energetika, informatika.

 

 

Nastavni plan preddiplomskog stručnog studija "Mehatronika" 

Naziv kolegija (predmeta) ECTS

1. semestar

 
Fizika6
Kineziološka kultura 11
Matematika 7
Materijali i proizvodni postupci5
Osnove primjene računala2
Osnove programiranja5
Tehničko dokumentiranje4

2. semestar

 
Kineziološka kultura 21
Matlab2
Mehanika i čvrstoća6
Mehatronički strojni elementi5
Osnove elektrotehnike6
Primjenjena matematika5
Senzori5

3. semestar

 
Elektronički elementi i sklopovi5
Elementi automatizacije5
Energetska elektrotehnika6
Kineziološka kultura 31
Konstruiranje primjenom računala5
Osnove mehanizama5
Izborni predmet 13

Izborni predmeti

 
Engleski jezik u mehatronici3

 

 

 

Naziv kolegija (predmeta) ECTS

4. semestar

 
Kineziološka kultura 4 1
Modeliranje i simuliranje sustava 5
Pneumatika i hidraulika 6
Procesna računala 6
Upravljanje i regulacija 5
Izborni predmet 2 4
Izborni predmet 3 3

Izborni predmeti

 
Manipulatori i roboti 4
Poslovni engleski jezik u mehatronici 3

5. semestar

 
Elektromotorni pogoni 5
Komunikacijske tehnike u mehatronici 4
Mjeriteljstvo i upravljanje kvalitetom 4
Održavanje tehničkih sustava u mehatronici 4
Projektiranje ugrađenih računalnih sustava 5
Upravljanje proizvodnjom i projektima 4
Izborni predmet 4 4

Izborni predmeti

 
Energetska učinkovitost 4
Umijeće vodstva 4

6. semestar

 
Metodologija stručnog i istraživačkog rada 2
Semestralni rad (projekt) 5
Stručna praksa 7
Tehnološko poduzetništvo 6
Završni rad 12