Preddiplomski stručni studij: Politehnika

Studij Politehnike temelji se na sličnim priznatim studijima u Europi i SAD-u, te razvija znanja i vještine koje su potrebne za uspjeh u današnjem zahtjevnom poslovnom okruženju.
Na ovome se studiju osposobljavaju stručnjaci sa skupom kombiniranih znanja i vještina iz područja tehnike, informatike, menadžmenta i ekonomike.


Takav stručnjak nema usku specijalizaciju u određenom području već širinu znanja potrebnih za sagledavanje proizvodnog ili uslužnog poslovnog sustava kao jednu kompleksnu cjelinu ili proces.


Svrha studija je izobrazba inženjera koji će uspješno upravljati poslovno-proizvodnim
procesima, ljudima i organizacijom te biti nositelji rasta, razvoja i uspjeha poslovanja tvrtke.

Ishodi nastavnog programa

 • projektirati industrijske proizvodne procese primjenom znanja i vještina iz matematike, prirodnih znanosti i informatike, te uvažavanjem inženjerskih i ekonomskih načela.
 • projektirati i održavati tehničke proizvodne sustave za u realnim ekonomskim, ekološkim, etičkim, zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima.
 • analizirati interdisciplinarne industrijske probleme s tehničkog stanovišta, obogaćeno s ekonomskim, pravnim i informatičkim gledištem.
 • kreirati inženjerske aktivnosti u pripremi proizvodnje, nabavi i prodaji
 • odlučivati na temelju jasno identificiranih dokaza i definiranih kriterija
 • rješavati inženjerske probleme primjenom modernih tehnika, vještina i inženjerskih alata
 • osmisliti rad multidisciplinarnih timova
 • timski kreirati multidisciplinarne industrijske pothvate
 • planirati i provoditi eksperimente te protumačiti eksperimentalne podatke i rezultate
 • profesionalno komunicirati na domaćem i stranom jeziku
 • procijeniti utjecaj proizvodnih procesa na ekološke promjene
 • procijeniti utjecaj industrijskih pothvata na globalne ekonomske, pravne i opće društvene pojave
 • procijeniti potrebe za cjeloživotnim obrazovanjem i uključiti se u cjeloživotno obrazovanje
 • izraditi i kritički prosuditi rješenje u domeni primjene marketinga u praksi
 • izraditi i kritički prosuditi rješenje u domeni primjene poslovne organizacije u praksi

 

Trajanje: 3 godine, (6 semestara)
Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka politehnike.
Bodovi:  180 ECTS
Područja obrazovanja: strojarstvo, elektrotehnika, elektronika, informatika, menadžment, timski rad.

 

 

Nastavni plan preddiplomskog stručnog studija "Politehnika"

Naziv kolegija (predmeta) ECTS

1. semestar

 
Primijenjena matematika5
Primijenjena fizika5
Tehnička mehanika 14
Metode i tehnike inženjerskog učenja i rada5
Engleski jezik 13
Primjena elektroničkih računala4
Timski rad i praktikum 13
Tjelesna i zdravstvena kultura 11

2. semestar

 
Inženjerska matematika 5
Moderna fizika5
Tehnička mehanika 24
Elektrotehnika 15
Mjerne tehnike 4
Engleski jezik 23
Timski rad i praktikum 23
Tjelesna i zdravstvena kultura 21

3. semestar

 
Elektrotehnika 25
Elementi strojeva 14
Tehnologija i proizvodna tehnika 14
Elektronika 15
Tehnika materijala 14
Cae/cad/cam sustavi4
Timski rad i praktikum 33
Tjelesna i zdravstvena kultura 31

 

 

 

Naziv kolegija (predmeta) ECTS

4. semestar

 
Poslovna organizacija i ekonomika 3
Elementi strojeva 2 4
Tehnologija i proizvodna tehnika 2 4
Elektronika 2 5
Tehnika materijala 2 4
Proizvodno inženjerstvo 3
Upravljačko računovodstvo 3
Timski rad i praktikum 4 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 1

5. semestar

 
Ekologija 4
Konstrukcije 4
Upravljanje kvalitetom 4
Menadžment projekata 5
Osnove automatskog upravljanja 4
Timski rad i praktikum 5 3
Stručna praksa 6

6. semestar

 
Poslovno proizvodni procesi 5
Osnove prava i radno pravo 3
Marketing 3
Timski rad i praktikum 6 3
Završni rad s obranom 7
Izborni predmet 1 3
Izborni predmet 2 3
Izborni predmet 3 3

Izborni predmeti

 
Električni strojevi3
Upravljanje elektromotornim pogonima3
Energijske tehnologije3
Računalne mreže3
Poslovni informacijski sustavi3
Elektroenergetske mreže i postrojenja3
Geoinformacijski sustavi3