Specijalistički diplomski studij: Kreativni menadžment u procesima

Kreativan si i želiš upravljati poslovnim procesima?

Specijalistički diplomski stručni studij Kreativni menadžment u procesima kvalitativna je nadogradnja preddiplomskog studija iz područja društvenih i/ili tehničkih znanosti.

Studenti se tijekom diplomskog studija usavršavaju s ciljem stjecanja kompetencija na menadžerskoj razini.

Studij se izvodi kao redovni i izvanredni.

Studijski program traje 2 godine, odnosno 4 semestara te nosi 120 ECTS-a.

Po završetku studija stječe se titula Stručni specijalist kreativnog menadžmenta.

 

 

Specijalistički diplomski stručni studij KREATIVNI MENADŽMENT U PROCESIMA – 120 ECTS

 

  NAZIV KOLEGIJA Tjedno opterećenje ECTS
P V S  
1. semestar Kreativni menadžment 3 0 1 8
Marketing menadžment  3 2 0 8
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada 3 0 1 6
Upravljanje financijama  1 3 0 4
Poslovno komuniciranje na engleskom jeziku 1 1 0 2 4
2. semestar Projektni menadžment  3 2 0 8
Digitalno poslovanje  2 2 0 6
Komunikacijske vještine 3 0 1 4
Brendiranje proizvoda i usluga 2 2 0 4
Menadžment kvalitete usluga 2 0 1 4
Računalne vještine  1 0 2 4
3. semestar Procesni menadžment 3 2 0 8
Financijski menadžment 3 2 0 8
Upravljanje ljudskim resursima 3 0 1 6
Poslovno komuniciranje na engleskom jeziku 2 1 3 0 4
Digitalni marketing –izborni  1 0 1 4
4. semestar Poduzetništvo 2 2 0 6
Upravljačko računovodstvo  2 1 0 4
Društveno odgovorno poslovanje 2 0 1 4
Interkulturalni aspekti menadžmenta 2 0 1 4
Diplomski rad       12