Specijalistički diplomski studij: Kreativni menadžment u procesima

Kreativan si i želiš upravljati poslovnim procesima?

Specijalistički diplomski stručni studij Kreativni menadžment u procesima kvalitativna je nadogradnja preddiplomskog studija iz područja društvenih i/ili tehničkih znanosti.

Studenti se tijekom diplomskog studija usavršavaju s ciljem stjecanja kompetencija na menadžerskoj razini.

Studij se izvodi kao redovni i izvanredni.

Studijski program traje 2 godine, odnosno 4 semestara te nosi 120 ECTS-a.

Po završetku studija stječe se titula Stručni specijalist kreativnog menadžmenta.

 

Prva godina

Naziv kolegija (predmeta) ECTS

1. semestar

 
Kreativni menadžment 8
Digitalno poslovanje 8
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada 6
Upravljanje financijama 4
Poslovno komuniciranje na engleskom jeziku 1 4
Naziv kolegija (predmeta) ECTS

2. semestar

 
Projektni menadžment 8
Marketing menadžment 8
Komunikacijske vještine 6
Brendiranje proizvoda i usluga 4
Izborni kolegiji  
Poslovni informacijski sustavi 4
Računalne vještine 4

Druga godina

3. semestar

 
Procesni menadžment 8
Financijski menadžment 8
Upravljanje ljudskim resursima 6
Poslovno komuniciranje na engleskom jeziku 2 4
Digitalni marketing 4

 

4. semestar

 
Poduzetništvo 6
Upravljačko računovodstvo 4
Društveno odgovorno poslovanje 4
Interkulturalni aspekti menadžmenta 4
DIPLOMSKI RAD 12