Preddiplomski stručni studij: Mehatronika

Preddiplomski stručni studij Mehatronika povezuje temeljna znanja strojarstva, elektrotehnike, automatizacije, elektronike, energetike računalstva i robotike te je primjenjiv i tražen u svim granama gospodarstva.

Sadržaji studija usmjereni su na nove tehnologije.

U suradnji sa Centrom za istraživanje materijala Istarske županije - METRIS, studentima se omogućuje primjena stečenih znanja i vještina na vrhunskoj analitičkoj opremi u suvremeno opremljenim kemijskim, mehaničkim i biotehničkim laboratorijima.

Mehatronika je vrlo važan dio STEM područja.

Studij se izvodi kao redovni i izvanredni.

Studijski program traje 3 godine, odnosno 6 semestara te nosi 180 ECTS-a.

Po završetku studija stječe se titula stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer mehatronike.

 

 

 

Preddiplomski stručni studij MEHATRONIKA – 180 ECTS

 

  NAZIV KOLEGIJA Tjedno opterećenje ECTS
P V  
1. semestar Mehanika i čvrstoća  2 3 6
Matematika  3 3 7
Materijali i proizvodni postupci  2 2 5
Osnove primjene računala 1 2 3
Osnove programiranja 1 3 5
Tehničko dokumentiranje 1 3 4
2. semestar Matlab 1 2 3
Fizika  2 3 6
Mehatronički strojni elementi 2 2 5
Osnove elektrotehnike 2 3 6
Primijenjena matematika  3 1 5
Senzori 2 2 5
3. semestar Elektronički elementi i sklopovi 2 2 5
Modeliranje dinamičkih sustava 3 1 5
Energetska elektrotehnika 2 3 6
Konstruiranje primjenom računala 2 3 5
Osnove mehanizama 2 2 5
Engleski jezik u mehatronici  2 2 4
4. semestar Elementi automatizacije 2 2 5
Pneumatika i hidraulika 2 3 6
Procesna računala 2 3 6
Upravljanje i regulacija 2 2 5
Engleski poslovni jezik u mehatronici  2 2 4
Manipulatori i roboti -izborni 2 2 4
Struktura i svojstva tehničkih materijala -izborni 3 1 4
5. semestar Elektromotorni pogoni 2 2 5
Komunikacijske tehnike u mehatronici 2 1 4
Mjeriteljstvo i upravljanje kvalitetom 2 2 4
Održavanje tehničkih sustava u mehatronici 2 1 4
Projektiranje ugrađenih računalnih sustava 2 2 5
Upravljanje proizvodnjom i projektima 2 1 4
Računalne mreže – izborni  2 2 4
Umijeće vodstva - izborni 2 2 4
6. semestar Metodologija stručnog i istraživačkog rada  1 2 4
Arhitektura organizacije 2 2 4
Stručna praksa 0 (240) 7
Semestralni rad (projekt) 1 (75) 3
Završni rad  0 (320) 12