Preddiplomski stručni studij: Mehatronika

Preddiplomski stručni studij Mehatronika povezuje temeljna znanja strojarstva, elektrotehnike, automatizacije, elektronike, energetike računalstva i robotike te je primjenjiv i tražen u svim granama gospodarstva.

Sadržaji studija usmjereni su na nove tehnologije.

U suradnji sa Centrom za istraživanje materijala Istarske županije - METRIS, studentima se omogućuje primjena stečenih znanja i vještina na vrhunskoj analitičkoj opremi u suvremeno opremljenim kemijskim, mehaničkim i biotehničkim laboratorijima.

Mehatronika je vrlo važan dio STEM područja.

Studij se izvodi kao redovni i izvanredni.

Studijski program traje 3 godine, odnosno 6 semestara te nosi 180 ECTS-a.

Po završetku studija stječe se titula stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer mehatronike.

 

 

Prva godina

Naziv kolegija (predmeta) ECTS

1. semestar

 
Fizika 6
Matematika 7
Primijenjena matematika 5
Osnove primjene računala 3
Osnove programiranja 5
Tehničko dokumentiranje 4
Naziv kolegija (predmeta) ECTS

2. semestar

 
Matlab 3
Mehanika i čvrstoća 6
Mehatronički strojni elementi 5
Osnove elektrotehnike 6
Materijali i proizvodni postupci 5
Senzori 5

Druga godina

3. semestar

 
Elektronički elementi i sklopovi 5
Elementi automatizacije 5
Energetska elektrotehnika 6
Konstruiranje primjenom računala 5
Osnove mehanizama 5
Engleski jezik u mehatronici 4

4. semestar

 
Modeliranje i simuliranje sustava 5
Pneumatika i hidraulika 6
Procesna računala 6
Upravljanje i regulacija 5
Engleski poslovni jezik u mehatronici 4
Izborni kolegiji  
Manipulatori i roboti 4
Tehnički materijali 4

Treća godina

5. semestar

 
Elektromotorni pogoni 5
Komunikacijske tehnike u mehatronici 4
Mjeriteljstvo i upravljanje kvalitetom 4
Održavanje tehničkih sustava u mehatronici 4
Projektiranje ugrađenih računalnih sustava 5
Upravljanje proizvodnjom i projektima 4
Umijeće vodstva 4

6. semestar

 
Metodologija stručnog i istraživačkog rada 2
Semestralni rad (projekt) 5
Arhitektura organizacije 4
Stručna praksa 7
ZAVRŠNI RAD 12