Preddiplomski stručni studij: Politehnika

Tijekom preddiplomskog stručnog studija Politehnika studenti se upoznaju s politehnikom kao primijenjenom znanosti u više područja: strojarstva, elektrotehnike, automatizacije, elektronike, energetike i računalstva.

Studij se izvodi kao redovni i izvanredni.

Studijski program traje 3 godine, odnosno 6 semestara te nosi 180 ECTS-a.

Po završetku studija stječe se titula stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer politehnike.

 

 

Preddiplomski stručni studij POLITEHNIKA – 180 ECTS

(u ak.god. 2021./2022.  izvodi se treća godina studija)

 

  NAZIV KOLEGIJA Tjedno opterećenje ECTS
P V  
5. semestar Konstrukcije 2 2 4
Upravljanje kvalitetom  2 2 4
Menadžment projekata 3 2 5
Osnove automatskog upravljanja 2 2 4
Stručna praksa    (94) 13
6. semestar Poslovno proizvodni procesi 2 3 5
Metodologija stručnog i istraživačkog rada 2 2 4
Marketing 2 1 3
Održivi razvoj 2 2 4
Stručna praksa 0 (40) 7
Završni rad s obranom 0 0 7