Preddiplomski stručni studij: Politehnika

Tijekom preddiplomskog stručnog studija Politehnika studenti se upoznaju s politehnikom kao primijenjenom znanosti u više područja: strojarstva, elektrotehnike, automatizacije, elektronike, energetike i računalstva.

Studij se izvodi kao redovni i izvanredni.

Studijski program traje 3 godine, odnosno 6 semestara te nosi 180 ECTS-a.

Po završetku studija stječe se titula stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer politehnike.

 

Prva godina

Naziv kolegija (predmeta) ECTS

1. semestar

 
Primijenjena matematika 5
Primijenjena fizika 5
Tehnička mehanika 1 4
Metode i tehnike inženjerskog učenja i rada 5
Engleski jezik 1 3
Primjena elektroničkih računala 4
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1
Stručna praksa 3
Naziv kolegija (predmeta) ECTS

2. semestar

 
Inženjerska matematika 5
Moderna fizika 5
Tehnička mehanika 2 4
Elektrotehnika 1 5
Mjerne tehnike 4
Engleski jezik 2 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 1
Stručna praksa 3

Druga godina

3. semestar

 
Elektrotehnika 2 5
Elementi strojeva 1 4
Tehnologija i proizvodna tehnika 1 4
Elektronika 1 5
Tehnika materijala 1 4
CAE/CAD/CAM sustavi 4
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 1
Stručna praksa 3

4. semestar

 
Poslovna organizacija i ekonomika 3
Elementi strojeva 2 4
Tehnologija i proizvodna tehnika 2 4
Elektronika 2 5
Tehnika materijala 2 4
Proizvodno inženjerstvo 3
Upravljačko računovodstvo 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 1
Stručna praksa 3

Treća godina

5. semestar

 
Konstrukcije 4
Upravljanje kvalitetom 4
Menadžment projekata 5
Osnove automatskog upravljanja 4
Stručna praksa 13

6. semestar

 
Poslovno proizvodni procesi 5
Metodologija stručnog i istraživačkog rada 4
Marketing 3
Održivi razvoj 4
Stručna praksa 7
ZAVRŠNI RAD S OBRANOM 7