Projekti

EduIT

Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate sa svojim partnerima (Istarska Županija, Studentski centar Pula, Obrtnička komora Istarske županije i IDA) provodi informatičke radionice namijenjene mladim nezaposlenim ljudima kako bi ojačali svoju konkurentnost na tržištu rada. Trenutno je u provedbi radionica CAD 3D koja se održava utorkom i četvrtkom u 10:00 u prostorijama veleučilišta. U planu su još tri informatičke radionice (Mrežne tehnologije, Excel, Access i baze podataka) koje započinju na jesen. Informacije o početku radionica bit će dostupne na stranicama veleučilišta. Za sve dodatne informacije javite se našem koordinatoru:
David Košara – email: dkosara@iv.hr 

Organizacija seminara je sufinancirana u okviru Operativnog programa. Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda.

 

REI II

Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate partner je na projektu REI II koji se financira iz Europskog socijalnog fonda -  Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020., u sklopu Poziva "Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III" u okviru Komponente 2.

Osnovni cilj projekta je razvoj tržišta rada i jačanje ljudskih potencijala u Istarskoj županiji. Najvažniji elementi projekta su: Provedba mjera akcijskog plana Županijske strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016.-2020, održivo funkcioniranje Vijeća tržišta rada Istarske županije, izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021. – 2027., Poticanje razvoja poduzetništva i samozapošljavanja.

Vodeći partner je Istarska županija, a ostali partneri su: Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatski zavod za zapošljavanje  Područni ured Pula, Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula, Sveučilište Jurja Dobrile, Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate, Sveučilište Jurja Dobrile - Studentski centar Pula i Istarska razvojna agencija IDA d.o.o.

Vrijednost projekta je 1.943.942,76 kuna, a vrijeme provedbe 30 mjeseci (14.05.2018.-14.11.2020.)

 

 

HKO Mehatronika

Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a.

Veleučilište u Bjelovaru nositelj je projekta “Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a“ koji je financiran u iznosu od 2.825.655,13 kn iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Proovedba projekta traje 24 mjeseca (od ožujka 2019. do ožujka 2021. godine).

Cilj

Unaprijeđen program preddiplomskog stručnog studija Mehatronika uz razvijen standard zanimanja inženjera/ke mehatronike i standard kvalifikacije usklađen sa Smjernicama za izradu i vrednovanje standarda kvalifikacija i Smjernicama za usklađivane studijskih programa sa standardima kvalifikacija

Aktivnosti

  • Unapređenje programa preddiplomskog stručnog studija Mehatronika utemeljeno na standardu zanimanja i standardu cjelovite kvalifikacije stručnog/ne provstupnika/ke inženjera/ke mehatronike
  • Unapređenje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja
  • Unapređenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

 

Više informacija na linku.