Studentski zbor

Studentski zbor Istarskog Veleučilišta je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, predlaže, sudjeluje i uvodi poboljšanja u proces studiranja na Istarskom Veleučilištu s ciljem unapređenja kvalitete procesa studiranja, kao i života studenata i studenskog standarda, te pomaže studentima u ostvarivanju studenskih prava. Svjesni potrebe za stalnim poboljšanjem kvalitete procesa studiranja, pozivamo vas da prijedlozima i primjedbama aktivno sudjelujete u procesu poboljšanja procesa studiranja na obostranu korist i zadovoljstvo svih dionika u procesu.
 
Kontakt:  Studentski Zbor Istarskog Veleučilišta
Adresa:    Riva 6, 52100 Pula

  • Mateo Slivar – predsjednik Studentskog zbora Istarskog Veleučilišta 
  • Luka Marinković – zamjenik predsjednika Studentskog zbora Istarskog Veleučilišta

 
Studentski pravobranitelj prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s  nadležnim tijelima Istarskog Veleučilišta, savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava.

  •  Daniel Kunce – studentski pravobranitelj