NATJEČAJ

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.:

 • PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MEHATRONIKE
 • SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA KREATIVNI  MENADŽMENT U PROCESIMA

Na temelju čl.77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( NN br.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 , 101/14, 60/15 i 131/17) Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate, raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.:

 • PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MEHATRONIKE
 • SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA KREATIVNI  MENADŽMENT U PROCESIMA

 

A) PODACI O STUDIJIMA I UPISNE KVOTE

NAZIV STUDIJA

 

 

TRAJANJE STUDIJA

 

ECTS bodovi

STRUČNI NAZIV (ZVANJE)

PO ZAVRŠETKU STUDIJA

kratica

BROJ MJESTA ZA UPIS PRISTUPNIKA

REDOVITI STUDIJ UZ PLAĆANJE

REDOVITI STUDIJ UZ PLAĆANJE

ZA DRŽAVLJANE IZVAN  EU

IZVANREDNI STUDIJ UZ PLAĆANJE

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MEHATRONIKE

3 godine

(6semestar)

 

180 ECTS-a

Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaura)  inženjer/inženjerka mehatronike

 

 

 

25

 

 

5

 

 

20

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ „KREATIVNI MENADŽMENT U PROCESIMA

2 godine

(4semestar)

 

120 ECTS-a

Stručni/a specijalist/specijalistica kreativnog menadžmenta

struč.spec.oec.

 

 

15

 

 

0

 

 

15

 

B) UVJETI UPISA NA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE

Pravo prijave za upis na pojedini stručni studij imaju osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Natječajem.

Pravo upisa u prvu (1.) godinu preddiplomskog stručnog studija Mehatronike imaju:

 • osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i položenom državnom maturom
 • osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom bez položene državne mature uz polaganje razredbenog ispita iz matematike i informatike
 • osobe sa završenom srednjom školom u inozemstvu, a dužne su dostaviti rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije i potvrdu o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskog jezika

Upis je moguć putem:

 1. središnjeg prijavnog ureda NISpVU, prijava putem mrežne stranice www.postani-student.hr, polaganjem državne mature i plasmana na rang listi za upise
 2. razredbenog postupka

Prednost pri upisu imaju kandidati prijavljeni putem središnjeg prijavnog ureda NISpVU, a ostali popunjavaju preostala mjesta do popunjavanja upisne kvote.

1.  UPIS PUTEM DRŽAVNE MATURE (NISpVU)

Na temelju položene državne mature na preddiplomski stručni studij Mehatronike, upisati će se pristupnici prema rang listi definiranoj putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu za znanost i visoko obrazovanje na mrežnoj stranici www.postani-student.hr, prema slijedećim kriterijima:

NAZIV STUDIJA

Prosjek svih ocjena srednje škole

 

Obvezni dio Državne mature

Izborni dio Državne mature

Vrednovanje

Predmet

Razina

Vrednovanje

Predmet

Razina

Vrednovanje

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MEHATRONIKE

 

50%

 

 

 

Strani jezik

B

2%

Informatika

-

10%

Matematika

B

30%

 

 

 

Hrvatski jezik

B

8 %

 

 

 

Sve informacije vezane uz prijavu studijskih programa, bodovanje za upis na studijske programe, privremene i konačne rang liste mogu se pronaći na portalu Postani student, ili na mrežnoj stranici https://www.studij.hr/ u izbornicima Sve o prijavama, Čestim pitanjima i Kalendaru.

Termini

Preddiplomski stručni studiji

Ljetni rok

Jesenski rok

Objava privremenih rang-lista

13.7.2021. u 14.00h*

10.09.2021. u 14.00h*

Objava konačnih rang-lista za upis na studijske programe na stranici NISpVU

21.7.2021. u 16.00h*

16.09.2021. u 16.00h*

Objava rasporeda za upis na stranici www.iv.hr

22.7.2021.*

17.09.2021.*

Upisi

23.07.2021. u 9.00h*

20.09.2021. u 9.00h*

 

* zbog COVID 19 moguće su izmjene koje će pravovremeno biti objavljene na službenim stranicama Istarskog veleučilište – Università Istriana di scienze applicate

Prilikom upisa pristupnici su obvezni  priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku:

 • potvrdu o položenom ispitima državne mature i svjedodžbu o završnom radu/ispitu
 • svjedodžbu o državnoj maturi za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja
 • svjedodžbe svih razreda srednje škole
 • domovnicu
 • rodni list
 • jednu fotografiju (4x6 cm);
 • potvrdu o plaćenim  troškovima  upisnog kompleta u iznosu 400,00 kn (uplatnica na račun  IBAN: HR4724070001118015096, Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate, poziv na broj:
  • za preddiplomski stručni studij Mehatronike 2282- OIB pristupnika,

u svrhu doznake navesti „troškovi upisnog kompleta“);

 • potvrdu o uplati školarine poziv na broj:
  • za preddiplomski stručni studij Mehatronike 2282-OIB pristupnika,

u svrhu „školarina za ak. godinu 2021./2022. “

2.  UPIS PUTEM RAZREDBENOG POSTUPKA

Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju na posebnom obrascu koji se može preuzeti:

Ispunjeni obrasci predaju se neposredno u studentskoj službi, elektroničkom poštom na e-mail adresu: upisi@iv.hr ili poštom na adresu Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate, Riva 6, 52100 Pula.

Razredbeni postupak za upis  obuhvaća vrednovanje:

 1. općeg uspjeha svih razreda srednje škole
 2. uspjeh na završnom ispitu (maturi)
 3. ocjene iz predmeta matematika i informatika kroz sve razrede srednje škole
 4. rezultata razredbenog ispita iz matematike i informatike.

 

Termini razredbenog postupka

Preddiplomski stručni studij Mehatronike

Ljetni rok

Jesenski rok

Prijave za razredbeni postupak

01.07.2021. - 9.07.2021.*

01.09.2021 - 10.09.2021.*

Razredbeni ispit

19.07.2021. u 9.00h*

14.09.2021. u 9.00h*

Objava rezultata razredbenog postupka (raspored upisa na www.iv.hr)

22.7.2021.*

17.09.2021.*

* zbog COVID 19 moguće su izmjene koje će pravovremeno biti objavljene na službenim stranicama Istarskog veleučilište – Università Istriana di scienze applicate

Uz prijavu treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • obrazac „Prijava za upis na preddiplomski stručni studij Mehatronike“
 • svjedodžbu o završnom ispitu (maturi)
 • svjedodžbe svih razreda srednje škole
 • svjedodžba/potvrda o položenoj državnoj maturi
 • domovnicu
 • rodni list
 • potvrdu o plaćenim  troškovima prijave i  razredbenog postupka u visini 200,00 kn (uplatnica na račun IBAN: HR4724070001118015096, Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate, pozivom na broj:
  • za preddiplomski stručni studij Mehatronike 2282-OIB pristupnika,

u svrhu doznake navesti „troškovi razredbenog postupka“).

 

UPISI

Upis pristupnika izvršiti će se na temelju rezultata  razredbenog postupka.

Upisi će se provoditi prema sljedećem rasporedu:

 • u ljetnom roku        23. srpnja 2021. u 09:00 sati*
 • u jesenskom roku   20. rujna 2021. u 09:00 sati*

* zbog COVID 19 moguće su izmjene koje će pravovremeno biti objavljene na službenim stranicama Istarskog veleučilište – Università Istriana di scienze applicate

 

Prilikom upisa pristupnici su obvezni  priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku:

 • svjedodžbu o završnom ispitu (maturi)
 • svjedodžbe svih razreda srednje škole
 • svjedodžba/potvrda o položenoj državnoj maturi
 • domovnicu
 • rodni list
 • jednu fotografiju (4x6 cm);
 • potvrdu o plaćenim  troškovima  upisnog kompleta u iznosu 400,00 kn (uplatnica na račun  IBAN: HR4724070001118015096, Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate, poziv na broj:
  • za preddiplomski stručni studij Mehatronike 2282- OIB pristupnika,

u svrhu doznake navesti „troškovi upisnog kompleta“);

 • potvrdu o uplati školarine poziv na broj:
  • za preddiplomski stručni studij Mehatronike 2282-OIB pristupnika,

 u svrhu „školarina za ak. godinu 2021./2022. “

 

Školarina za akademsku godinu 2021./2022. utvrđena je Odlukom o visini školarine u akademskoj godini 2021./2022., KLASA: 003-06/21-01, URBROJ: 2168/01-380-IV-01/01-21-14, od Pula – Pola, 29. ožujka 2021.g.

Pristupnici koji do dana upisa nisu dobili potvrdu o položenim ispitima državne mature ili svjedodžbu o državnoj maturi istu će dostaviti naknadno.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Pula, Riva 6, na telefon 052/381-410,

e-mail: upisi@iv.hr ili na mrežnoj stranici www.iv.hr.

C) UVJETI UPISA NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KREATIVNI  MENADŽMENT U PROCESIMA

Pravo upisa u prvu (1.) godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija imaju:

 • osobe sa prethodno završenim preddiplomskim stručnim ili sveučilišnim studijem u trajanju od najmanje tri godine (180 ECTS)
 • osobe sa završenim stručnim dodiplomskim studijem u trajanju kraćem od tri godine, kod kojeg je stručni naziv stečen završetkom studija izjednačen s odgovarajućim stručnim nazivom stručnog prvostupnika/ice

 

Uz prijavu treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • obrazac „Prijava za upis na specijalistički diplomski stručni studij“ (obrazac se može preuzeti osobno u studentskoj služni ili na mrežnoj stranici veleučilišta)
 • svjedodžba ili diploma o završenom prethodnom obrazovanju
 • domovnica
 • rodni list

Rang lista kandidata sastavlja se temeljem vrednovanja postignutog uspjeha u prethodno završenom visokoškolskom obrazovanju.

Termini

Ljetni rok

Jesenski rok

Prijave

01.07.2021. - 9.07.2021.*

01.09.2021 - 10.09.2021.*

Objava rang liste i rasporeda za upis na  www.iv.hr

22.7.2021.*

17.09.2021.*

Upisi

23.07.2021. u 9.00h*

20.09.2021. u 9.00h*

 

* zbog COVID 19 moguće su izmjene koje će pravovremeno biti objavljene na službenim stranicama Istarskog veleučilište – Università Istriana di scienze applicate

Prilikom upisa pristupnici su obvezni  priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku:

 • diplomu ili svjedodžbu o završenom prethodnom obrazovanju
 • domovnicu
 • rodni list
 • jednu fotografiju (4x6cm)
 • potvrdu o plaćenim  troškovima  upisnog kompleta u iznosu 400,00 kn (uplatnica na  račun  IBAN : HR4724070001118015096 Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate, pozivom na broj 1536-OIB pristupnika, u svrhu doznake navesti „troškovi upisnog kompleta“)
 • potvrdu o uplati školarine, pozivom na broj: 1536-OIB pristupnika, u svrhu „školarina za ak. 2021./2022. god.“

Školarina za akademsku godinu 2021./2022. za specijalistički diplomski stručni studij utvrđena je Odlukom o visini školarine u akademskoj godini 2021./2022., KLASA: 003-06/21-01, URBROJ: 2168/01-380-IV-01/01-21-14, od Pula – Pola, 29. ožujka 2021.g.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Pula, Riva 6, na telefon 052/381-410,

e-mail: upisi@iv.hr ili na mrežnoj stranici www.iv.hr.

 

KLASA: 003-08/21-01

URBROJ: 2168/01-380-IV-02/01-21-38

Pula, 31.ožujka 2021. godine

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                              Dekan

Dr.sc. Daglas Koraca, v.pred.