Odluka o upisnim kvotama za upis studenata u ak. god. 2020./2021.

Odluka o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu stručnog preddiplomskog i specijalističkog diplomskog stručnog studija u ak. god. 2020./2021. se nalazi na linku.