Odluka o upisnim kvotama za upis studenata u ak. god. 2021./2022.

Odluka o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu stručnog preddiplomskog i specijalističkog diplomskog stručnog studija u ak. god. 2021./2022. se nalazi na linku.