Uvjeti upisa na studij

Pravo upisa studenata u prvu (1.) godinu preddiplomskog stručnog studija Politehnike imaju:

 • osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i položenom državnom maturom
 • osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom bez položene državne mature uz polaganje razredbenog ispita iz matematike, fizike i informatike
 • osobe sa završenom srednjom školom u inozemstvu, a dužni su dostaviti rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije i potvrdu o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskog jezika

Pravo upisa u prvu (1.) godinu preddiplomskog stručnog studija Mehatronike imaju:

 • osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i položenom državnom maturom
 • osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom bez položene državne mature uz polaganje razredbenog ispita iz matematike, fizike i informatike
 • osobe sa završenom srednjom školom u inozemstvu, a dužne su dostaviti rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije i potvrdu o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskog jezika

Pravo upisa u prvu (1.) godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Kreativni menadžment u procesima imaju:

 • osobe sa prethodno završenim preddiplomskim stručnim ili sveučilišnim studijem u trajanju od najmanje tri godine (180 ECTS)
 • osobe sa završenim stručnim dodiplomskim studijem u trajanju kraćem od tri godine, kod kojeg je stručni naziv stečen završetkom


Mogućnost popusta, besplatne školarine i stipendije:

 • Za svaku godinu studija postoji mogućnost dobivanja besplatne školarine.
 • Također se odobravaju razni popusti i moguće je školarinu platiti u ratama.
 • Istarsko Veleučilište – Università Istriana spada u STEM područje i na taj način možete konkurirati za STEM stipendije na pripadajućim tehničkim smjerovima.

“Svakom visokom učilištu koje izvodi STEM studijske programe pripada najmanje jedna stipendija za studente prve godine i jedna za studente ostalih godina u pojedinom području” (Ministarstvo znanosti i obrazovanja).

 

Iznosi školarina i uvjeta plaćanja u akademskoj 2019./2020. godini

Troškove školarine za studente Istarskog Veleučilišta - Università Istriana di scienze applicate moguće je ugovoriti na tri modela ovisno o načinu plaćanja (jednokratno, na tri jednake rate uplatom na račun Veleučilišta i putem kartica). Detaljne informacije dostupne na linku.